Algemene voorwaardenArtikel 1: Algemeen

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die Eveline Carpier aanbiedt.

Ook die diensten waarbij een opdrachtgever gebruik maakt van de visagisten en/of hairstylisten die niet in dienst zijn bij Eveline Carpier,

maar als zelfstandig ZZP-er werken en zijn ingezet door Eveline Carpier voor een opdracht.Artikel 2: Tarieven

2.1 Alle tarieven en prijzen specifiek bedoeld voor particulieren zijn inclusief 21% BTW.

2.2 Eveline Carpier kan voor een bepaalde dienst worden ingehuurd waarbij het tarief voor deze dienst geldt, of voor een bepaalde hoeveelheid uren. Bij het per uur boeken van Eveline Carpier geldt het uurtarief.

2.3 Indien de opdracht tussentijds aangepast wordt (op uw wensen), behoud Eveline Carpier het recht het bedrag aan te passen.Artikel 3: Reiskostenvergoeding

3.1 De door Eveline Carpier gemaakte reiskosten, parkeerkosten en reistijd vergoeding voor haar werkzaamheden zijn voor de rekening van de opdrachtgever en worden gebaseerd op de prijsmatrix zoals in de prijslijst benoemd.

3.2 Reiskosten voor werkzaamheden in het buitenland zijn tevens volledig voor de rekening van de opdrachtgever inclusief eventuele kosten voor overnachtingen in een hotel, eten en drinken tenzij schriftelijk anders overeengekomen door de opdrachtgever. Hiervoor wordt een vast bedrag per dag opgenomen in de offerte, tenzij anders overeengekomen.Artikel 4: Annulering

4.1 Geboekte opdrachten kunnen door opdrachtgever worden geannuleerd.

Indien een geboekte opdracht wordt geannuleerd, is de opdrachtgever het volgende percentage annuleringskosten verschuldigd:

a)Bij annulering alvorens de proefsessie heeft plaatsgevonden ontvangt de opdrachtgever het aanbetaalde bedrag terug.

b)Bij annulering tot 30 dagen voor de overeengekomen datum betaalt u enkel de proefsessie mits plaatsgevonden.

c)Bij annulering vanaf de 30ste dag tot de 7e dag voor de opdacht 50%.

d) Bij annulering vanaf de 7e dag tot de dag voor de opdracht het volledige factuurbedrag.


4.2 In geval van overmacht (bijvoorbeeld ziekte) van Eveline Carpier zal - in geval van een bruidsstyling opdracht- alle mogelijke inspanningen worden geleverd een collega te vinden om de opdracht over te nemen. Een garantie voor beschikbaarheid kan echter niet worden gegeven.

Is er geen vervanging mogelijk dan betaalt de opdrachtgever in dit geval uitsluitend voor de reeds geleverde diensten door Eveline CarpierArtikel 5: Betaling/Reservering van de opdrachten

5.1 Wijze van betaling en reservering Bruidsstyling: De boeking is pas definitief indien het volledige bedrag van de proefsessie is voldaan, tenzij anders overeengekomen. Totdat de aanbetaling is ontvangen staat de boeking onder voorbehoud in de agenda en is de datum nog niet definitief gereserveerd. Het resterende totaalbedrag van de opdracht dient twee weken voor aanvang van de opdracht volledig te zijn voldaan, tenzij anders overeengekomen.

5.2 Overige opdrachten dienen een week voor de datum van de opdracht betaald te zijn.

5.3 Overschrijding genoemde betalingstermijn: Bij overschrijding van de genoemde betalingstermijn bij artikel 5.1 en 5.2 is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Eveline Carpier gerechtigd de afspraak te annuleren.Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1 Schade aan opdrachtgever: Eveline Carpier is niet aansprakelijk voor schade die aan de opdrachtgever wordt toegebracht door Eveline Carpier, tenzij sprake is van opzet of schuld van Eveline Carpier.

De opdrachtgever dient binnen 48 uur hiervan telefonisch en/of schriftelijke melding te maken. Is hier sprake van opzet of grove schuld dan zal de opdrachtgever dit bij Eveline Carpier verhalen.

6.2 Vrijwaring door opdrachtgever: Opdrachtgever vrijwaart Eveline Carpier van aanspraken in verband met schade die aan derden is toegebracht door Eveline Carpier, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

6.3 Eveline Carpier is niet aansprakelijk voor allergische reacties of ontstekingen die ontstaan door gebruik van penselen en/of make-up producten. Eveline Carpier hecht erg veel belang aan Hygiene en werkt ten aller tijden met schone producten en penselen.Artikel 7: Klachten

Een klacht zal altijd in behandeling worden genomen en onderzocht worden waardoor deze is ontstaan. Eventuele geschillen worden beoordeeld naar Nederlands recht.


Indien er nog vragen zijn ontstaan n.a.v. de Algemene Voorwaarden kunt u die gerust stellen via de mail: info@evelinecarpier.nl

KVK:72222743, BTW:NL180978214B01